Týdenní plán od 2. 11. do 6. 11. 2020

Čtení

 • Hláska a písmeno O,U.
 • Slabiky SA, LA, MA, PA, SO, LO, MO, PO, SU, LU, MU, PU, slova.

Psaní

 • Uzavřený ovál, malý a velký ovál, zátrh a ostrý obrat, ostrý obrat se dvěma dolními oblouky, dolní klička.

Matematika

 • Číselná řada 1 -5.
 • Slovní úlohy.
 • Sčítání a odčítání do 4, rozklady.
 • Psaní číslice 5.

Prvouka

 • Opakování téma – podzim.
 • Rodina.

Pracovní vyučování

 • Práce s plastelínou – písmena, slabiky.

Výtvarná výchova

 • Vytváření prostorových útvarů.

Hudební výchova

 • Pět malých opiček.

Tělesná výchova

 • Pohybové činnosti venku.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Každý den prosím čtěte (4 krát po pěti minutách).
 2. Videa z každého dne i pracovní listy budou uloženy na Teams.
 3. Tento týden zkusíme online připojení přes Teams, vše napíšu na Edupage.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                 Matematika                    Prvouka                         
Písmeno O Číselná řada Roztřiď ovoce a zeleninu
Písmeno U Obrázkové počítání Poznáváme stromy
Slabiky Počítej
Doplň čísla
Příklady
Parašutisté
Back To Top