Týdenní plán od 2. 10. do 6. 10. 2023

Čtení

 • Slabiky a slova s E, É
 • Hláska a písmeno S
 • Obrázkové čtení vět
 • Skládání písmen ze složky
 •  Ž. A. str. 23 – 27

Psaní

 • Uvolňovací cviky str. 16, 17
 •  Základní hygienické návyky při psaní

Matematika

 • Vyvození č. 4
 • Sčítání v oboru do 3
 • Psaní č. 2
 • PS str. 21 – 28

Prvouka

 • Podzim
 •  PS str. 9 – 11

Pracovní vyučování

 • Obkreslování podle šablon, lepení, stříhání – ježek

Výtvarná výchova

 • Otisk listů

Hudební výchova

 • Nácvik písně Ježek

Tělesná výchova

 • Hod míčem – jednoruč, obouruč
 • Trenéři

Doplňující informace pro rodiče

Kontrolujte ostrouhané pastelky a tužky.

český jazyk matematika prvouka
slabiky sčítání do 3 podzim
hláska a písmenko S hlemýždí závody podzimní plody
počáteční slabiky sčítání do 3 zvířata na podzim
pexeso – skládání slov Chaloupka na vršku – pohádka
slož slovo – anagram
Back To Top