Týdenní plán od 2. 10. do 6. 10. 2023

Český jazyk

 • Abeceda – výčet písmen
 • Řazení slov podle abecedy
 • Složitější řazení podle abecedy
 • Uč. ČJ – str. 14, 15, 16, 17

Čtení

 • Plynulé čtení bez chyb
 • U pokročilých čtenářů – výraz
 • Mimočítanková četba – Blecha Fló
 • Prezentace přečtených knih
 • Čítanka str. 20, 21, 22, 23

Psaní

 • Opis, přepis, diktát slov, vět
 • Docvičování psaní písmen malé abecedy
 • Písanka – str. 9, 10

Matematika

 • Počítání do 20 s přechodem 10
 • Opakování sčít. s 9 (9+5, 9+…)
 • Odčítání od 11 (11-6, 11-8…)
 • M – G: rýsování podle pravítka, geometr. tělesa, tvary
 • M prac. seš. str. 17, 18, 19, 20

Prvouka

 • Podzim
 • Uč. PRV str. 10, 11
 • Prac. seš. do PRV str. 9, 10, 11

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí si děti přinesou vyprané cvičební úbory.
 2. V úterý je opět plavání.
 3. Děti přihlášené na matematickou olympiádu trénují odkazy Úkoly k přemýšlení I.,  Úkoly k přemýšlení II., Úkoly k přemýšlení III.
 4. Prosím o kontrolu přípravy vašich druháčků na vyučování, děkuji! Zapomínání se eviduje, včetně zapomínání DÚ.
 5. Na 13. 10. plánujeme společnou akci s dětmi z 2. A. Bude to odpolední turistická akce s opékáním. Informace a souhlasy zašlu včas prostřednictvím EDU.
Český jazyk Matematika Prvouka
Seřaď slova podle abecedy Procvičování počítání s 9 a od 11 Podzim – změny v přírodě
Seřaď měsíce v roce podle abecedy Práskni krtka – procvičování přechodu přes 10 Druhy stromů
Obtížnější řazení dle abecedy (opakující se poč. písmena) Stromy listnaté a jehličnaté

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top