Týdenní plán od 2. 10. do 6. 10. 2023

Český jazyk

 • Stavba slova – procvičování.
 • Pravopis souhláskových skupin.
 • Střídavé čtení.
 • Čtenářská dílna.
 • Učebnice str. 21-24
 • Pracovní sešit str. 6-7.

Český jazyk– sloh

 • Dopis

Matematika

 • Písemné násobení.
 • Dělení se zbytkem.
 • Slovní úlohy.
 • Jednotky objemu a času.
 • G – přímky kolmé.

Vlastivěda

 • Mapa, světové strany.
 • Učebnice str. 17-19.

Přírodověda

 • Půda.
 • Horniny a nerosty.
 • Učebnice str. 40-41.

Pracovní činnosti

 • Zhotovení hračky podle předlohy.

Výtvarná výchova

 • Řešení dekorativní plochy symetricky.

Hudební výchova

 • Hra na Orffovy nástroje, jednoduchý doprovod.
 • Poslech ukázek hudebních děl.

Tělesná výchova

 • Vytrvalostní běh, posilování.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím dohlédněte na pravidelní čtení dětí z vlastní knihy.
 2. Učivo trénujte v plánu.

Regína Hajná, třídní učitelka

Back To Top