Týdenní plán od 19. 4. do 23. 4. 2021

Čtení

 • Vyvození písmene F, f, slova a věty.
 • Hlásky ď, ť.
 • Čtení s porozuměním.
 • Slabikář str. 82-85.

Psaní

 • Opisy a přepisy slov a vět.
 • Diktát písmen.
 • Písanka str. 3-6.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu.
 • Trénování pamětných spojů.
 • Slovní úlohy.
 • Délka 1 m.
 • Pracovní sešit str. 18-20.

Prvouka

 • Opakování roční období, měsíce.
 • Dny v týdnu, hodiny.
 • Pracovní sešit str. 58-59.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – překládání, skládání, stříhání, lepení, polepování.

Výtvarná výchova

 • Průběžné rozvíjení smyslů pro krásu přírody a vztah k životnímu prostředí – den Země.

Hudební výchova

 • Hra na bobotubes a zvonkohry.

Tělesná výchova

 • Vycházka – úklid přírody.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Od pondělí máme výuku ve škole. Děti si přinesou všechny věci (složky na písmena, kartičky do M, učebnice i sešity), nechají si pod lavičkou. Začátek vyučování v 7.45, konec v 11.30, kromě pondělí, to končíme ve 12 hodin.
 2. Děti musí mít alespoň dvě chirurgické roušky (dezinfekci si mohou donést z domova).
 3. Pokud máte doma metr (krejčovský, skládací….), pošlete, budeme měřit.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení Matematika Prvouka
Slova s F a G Sčítání do 20 Dny v týdnu
Hádanky s F Odčítání do 20 Dny v týdnu
Čtení s porozuměním Puzzle Dny v týdnu
Luštěnky Metr Měsíce
Popis obrázků Kytky
Back To Top