Týdenní plán od 19. 3. do 23. 3.

 • 5. A
 • 372× přečteno

Český jazyk

 • Procvičování pravopisu koncovek podstatných a přídavných jmen
 • Pravopis osobních zájmen – já, ty, my, vy
 • Poslech ukázek, vlastní ilustrace

Český jazyk – sloh

 • Dopis, zpráva na záznamníku, vzkaz

Anglický jazyk

 • Shrnutí a procvičování přítomného prostého času

Matematika

 • Atritmetický průměr
 • Jednotky času, délky, hmotnosti a objemu
 • Osově souměrné útvary

Vlastivěda

 • Praha
 • Střední Čechy

Přírodověda

 • Soustava nervová
 • Žlázy s vnitřní sekrecí

Informatika

 • Kopírování a vkládání textu a obrázku
 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicemi

Výtvarná výchova

 • Práce na výtvarnou soutěž

Hudební výchova

 • Písně s pohybem
 • Poslech ukázek

Tělesná výchova

 • Turnaj ve vybíjené 4. a 5. tříd
 • Pohybové hry družstev

Doplňující informace pro rodiče

Taťána Hazuchová, tř. učitelka

Back To Top