Týdenní plán od 19. 2. 2024 do 23. 2. 2024

Čtení

 • Vyvození čtení písmene H,h
 • Čtení krátkých textů s probranou zásobou slov
 • Poslech příběhů, pohádek
 • Slabikář str. 6 – 11

Psaní

 • Docvičení psaní slov s písmenem j
 • Diktát, opis, přepis probraných písmen, slabik, slov
 • Vyvození psaní písmene y, ý
 • Písanka str. 44 – 48

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru 0-10
 • Slovní úlohy
 • Porovnávání čísel, práce na číselné ose
 • M str. 56 – 60

Prvouka

 • Mé zájmy, koníčky
 • Opakování – člověk

Pracovní vyučování

 • Práce s textilem – lepení, stříhání

Výtvarná výchova

 • Požární ochrana očima dětí – dotvoření

Hudební výchova

 • Hra na tělo

Tělesná výchova

 • Trenéři do škol – florbal
 • Tance založené na taneční chůzi, běhu

Doplňující informace pro rodiče

 • Od pondělí 26. 2. 2024 do neděle 3. 3. 2024 proběhnou jarní prázdniny. Ve škole se opět uvidíme 4. 3. 2024.
 • Při čtení doma dbejte na plynulost, šikovnější čtenáři trénují dodržování teček, otazníků za větou.
 • V matematice trénujte pamětné počítání bez prstů, počítání na malou fólii.
 • Denně kontrolujte pouzdra, pomůcky do školy, dětem dopisují fixy na tabulku, chybí hadříky na tabulku.

Hana Škrochová, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
Slova s písmenem H +, – do 10 – spojovačka Poznej zálibu, koníček
Slovní fotbal – H Kolotoč +, – do 10 Důležitá telefonní čísla 
Trénuj čtení obtížných slov – přetahuj Počítání do 10 – vyber cvičení Hygiena a čistota – pexeso
Čtení slov s písmenem H, h Matematické řetězce do 10
Čtení s porozuměním – pro pokročilé čtenáře
Back To Top