Týdenní plán od 19. 12. do 22. 12. 2022

Český jazyk

 • Procvičování slovesného času, slovních druhů a VS

Český jazyk – sloh

 • Vánoční přání

Matematika

 • Čísla nad 10 000
 • G: rovnoběžky, kolmice

Vlastivěda

 • Kraje ČR

Přírodověda

 • Ryby

Informatika

 • Metody a nástroje vyhledávání informací
 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí, ZAV

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Koledy a vánoční písně

Tělesná výchova

 • Pravidla her, přihrávky, spolupráce ve hře – vybíjená

Doplňující informace pro rodiče

 • Na čtvrtek 22. prosince si děti donesou dárek pro kamaráda, trošku cukroví. Vyučování bude zkráceno, končit budeme po 4. vyučovací hodině.
 • Krásné a veselé Vánoce a šťastný nový rok v kruhu rodiny.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Adventní kalendář, VS, slovesa,

Písemné +, – do 10 000, pamětné násobení. písemné násobení jednocif. činitelem do 10 000,

Povrch ČR, vodstvo ČR, Vysočina, Jižní Čechy,

Třídění živočichů, ryby,

Back To Top