Týdenní plán od 19. 12. do 22. 12. 2022

Český jazyk

 • Podstatná jména, pády.
 • Vyjmenovaná slova po B a L.

Anglický jazyk

 • Christmas.

Matematika

 • Sčítání dvojciferných čísel bez přechodu i s přechodem.
 • Sčítání a odčítání stovek a desítek (trojciferná čísla).

Prvouka

 • Vánoce.

Pracovní činnosti

 • Příprava pohoštění na besídku.

Výtvarná výchova

 • Vánoční přání.

Hudební výchova

 • Koledy.

Tělesná výchova

 • Šplh o tyči.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Děkuji všem rodičům za kostýmy k vánočnímu klipu.
 2. Ve čtvrtek 22. prosince budeme mít třídní besídku, děti si donesou dárek pro kamaráda, trošku cukroví. Vyučování zkráceno, končit budeme v 11.20 hodin.
 3. Krásné a veselé Vánoce a šťastný nový rok v kruhu rodiny.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO S ÚSMĚVEM
Jazyk český Matematika Prvouka
Určování pádů Násobení a dělení Adventní kalendář
Rod podstatných jmen Malá násobilka Poskládej mapu
VS po B Počítání do 100 Světové strany
Diktáty po B Počítání do 100 Znaky zimy
VS po L Sčítání do 1000 Vánoční zvyky
Diktáty po L Odčítání do 1000
Čísla a rody Početní trenažér do 100
Rody Počítání s veverkou
VS po L
Back To Top