Týdenní plán od 19. 11. do 23. 11. 2012

Český jazyk

 • Podmět a přísudek.
 • Slovní druhy.
 • Shoda přísudku s podmětem.

Český jazyk – sloh

 • Telefoniucký rozhovor.

Anglický jazyk

 • Story – Is this the end for Birdman.

Matematika

 • Pamětné i písemné dělení přirozených čísel.
 • Převody.
 • Souřadnice bodů.

Vlastivěda

 • Život mezi dvěma válkami.

Přírodověda

 • Výtrusné rostliny.

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí.

Výtvarná výchova

 • Řešení barevných vztahů objektu a prostředí.

Hudební výchova

 • Pojmy: legato.
 • PO: J. S. Bach.
 • Tráva neroste.

Tělesná výchova

 • Posilování s plnými míči, u žebřin ap.
 • Vybíjená – příhrávky, postřeh.

Doplňující informace pro rodiče

 • Kontrola pomůcek do geometrie, Pv a Vv.
 • Ve středu 28. 11. koncert Škola písničkou.
 • Ve čtvrtek 29. 11. přijede za námi mobilní planetárium.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top