Týdenní plán od 19. 1. do 23. 1. 2014

 

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie podstatných jmen
 • Procvičování shody s přísudkem

Český jazyk – sloh

 • Telefonický rozhovor

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Desetinná čísla
 • G – shodné úsečky, střed, osa úsečky

Vlastivěda

 • Světadíly, oceány
 • Evropa – poloha, podnebí, povrch, vodstvo

Přírodověda

 • Polární pás, přizpůsobení rostlin a živočichů
 • Test na polární pásy

Pracovní činnosti

 • Vlastnosti textilií, jejich využití

Výtvarná výchova

 • Řešení úkolů dekorativního charakteru v ploše,
  zjednodušení prvků a jejich zařazení

Hudební výchova

 • Jednoduchá písňová forma a-b

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

1. V pátek 23. 1. jedeme do Krnova bruslit.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Vlastivěda  
Pády Desetinná čísla Světadíly, oceány
Vzory Evropa – povrch

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top