Týdenní plán od 18.11. do 22.11.

Český jazyk

 • Procvičování vyjmenovaných slov po B
 • Slova souznačná

Anglický jazyk

 • Pokyny

Matematika

 • Násobení 9
 • Zaokrouhlování čísel
 • Příklady se závorkami

Prvouka

 • Orientace v krajině

Pracovní činnosti

 • Kašírování

Výtvarná výchova

 • Koláž – ježek

Hudební výchova

 • Opakování – noty
 • Hudební nástroje

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

Připomínám, že 22.11. máme od 15,00 hod. karneval s Hopsalínem.

20.11. od 15,30 hod. do 16,30, hod. proběhnou informativní třídní schůzky.

Back To Top