Týdenní plán od 18. 9. do 22. 9. 2023

Český jazyk

 • Opakování vlastních jmen + počet slov ve větě
 • Věta (začátek a konec věty .!?)
 • Pořádek slov ve větě
 • Mezery mezi slovy ve větě
 • Uč. ČJ str. 7/1 dole + str. 8,9,10

Čtení

 • Zdokonalování čtení
 • Klesání hlasem na konci věty
 • Vystoupání melodie hlasu u věty s otazníkem
 • Důraz na začátku věty s vykřičníkem
 • Recitace
 • Čítanka – str. 13,14, 15, 16, 17

Psaní

 • Procvičování psaní malých písmen abecedy
 • Opis, přepis slov, vět
 • Diktát slov
 • Písanka – str. 5,6

Matematika

 • Opakování počítání do 20 bez přechodu 10 (sl. úlohy, řetězce, pyramidy, dočítání, rozklad…)
 • Vyvození sčítání s přechodem 10 (počítání s číslem devět:  9+5, 9+2, 9+8…..)
 • M – G: Geometr. tvary x tělesa + rýsování podle pravítka (pro Táďu – narýsuj dům s okny, komínem, dveřmi, zahradou……, vše dle pravítka, do geometr. sešitu)
 • M – str. 5,6 + str. 13

Prvouka

 • Doprava, bezpečnost na silnici
 • Dopravní značky, situace na silnici
 • Učebnice PRV str. 6,7
 • Prac. seš. do PRV str. 4,5,6,7

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý 19. 9. jedeme plavat – s sebou vše na 1. a 5. vyuč. hodinu + igelitku s plaváním.
 2. Ve středu 20. 9. máme první třídní odpolední akci – kino film Mumie (viz předchozí zprávy). Nezapomeňte dětem vyplnit souhlasy.
 3. V pátek 22. 9. je v parku B. Smetany Kroužkobraní.
 4. Děti přihlášené na matematickou olympiádu trénují odkazy Úkoly k přemýšlení I.,  Úkoly k přemýšlení II., Úkoly k přemýšlení III.
 5. Prosím o kontrolu přípravy vašich druháčků na vyučování, děkuji!

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Věta (začátek a konec) Rozklad do 20 Dopravní značky
Mezery mezi slovy ve větě Počítání do 20 – opakování Prostředky a pravidla – video
Řazení slov ve větě (posloupnost)

Pořadí vět v textu (posloupnost)

Sčít. s přechodem (9+6, 9+5, 9+7…) O ospalém semaforu – pohádka

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top