Týdenní plán od 18. 3. do 22. 3. 2024

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po P
 • Doplňování i, í, y, ý uvnitř slov
 • str. 75-77
 • Opakování slovních druhů
 • Opakování mluvnických kategorií podst. jmen
 • Písanka str. 12-13

Anglický jazyk

 • Části těla (učebnice: str. 39, prac. sešit: str. 48)
 • Colin in Computerland (učebnice: str. 38, prac. sešit: str. 47)
 • Opakování 5. lekce

Matematika

 • Dělení se zbytkem – násobky 2 – 5
 • uč. str. 7-10, zelený PS str. 31-35
 • G: Úsečka

Prvouka

 • Květy a plody, stavba těla rostlin
 • str. 49-50

Pracovní činnosti

 • Zhotovení jednoduchého ozdobného předmětu s využitím některých technik zpracování

Výtvarná výchova

 • Práce v dílně – rozvíjení smyslu pro krásu, estetiku

Hudební výchova

 • Noty c1 – a1

Tělesná výchova

 • Posilování svalstva celého těla – žebřiny

Doplňující informace pro rodiče

Děti mají průběžně číst svou vlastní knihu.

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Jiné
VS po P + příbuzná Dělení se zbytkem – vyvození Opakuj  VS po P – píseň
Chytáky po P Dělení 2 se zbytkem Stavba rostlin – stromy, keře Zazpívej si VS po P
Doplň správně Dělení 3 se zbytkem Stavba rostlin – byliny Hledej VS po P ušima
Správně x špatně Dělení 4 se zbytkem Květ
Diktáty Přiřaď správně Plod

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top