Týdenní plán od 18. 12. do 22. 12. 2023

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět
 • Hláska a písmeno V, v
 • Čtení s porozuměním
 • Slabikář str. 20 – 23

Psaní

 • Nácvik psaní slabik, slov s m, l
 • Psací a
 • Písanka 1. díl str. 15 – 19

Matematika

 • Porovnávání 0 – 7
 • Sčítání a odčítání v oboru do 7
 • Číselná řada do 8
 • Psaní číslice 8

Prvouka

 • Zima – vánoční zvyky a tradice

Pracovní vyučování

 • Vánoční tvoření

Výtvarná výchova

 • Vánoční přání

Hudební výchova

 • Vánoční besídka

Tělesná výchova

 • Držení míče jednoruč, obouruč

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu si děti odnesou domů cvičební úbory.                                                                                                                                                                                                                                                                             V pátek 22. 12. 2023 budeme mít ve třídě vánoční besídku (budeme soutěžit a hrát hry).  Budeme potřebovat jen pouzdro a každý si donese jablíčko. Děti si mohou také přinést malou krabičku cukroví.                          Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

VŠEM DĚTEM A RODIČŮM PŘEJI KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ!

Hana Škrochová, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO
Jazyk český Matematika Prvouka
Čtení vět s porozuměním Rozklad čísla 7 Jak zajíc přelstil líného hajného
Čteme Uspořádání čísel Vánoční kvíz
Přiřaď slova  Sčítání do 7 Skládáme obrázky
Přečti věty Početní pyramidy
Skládáme věty Vánoční počítání
Obrázkové skládanky Kouzlíme
Hádej slovo Práskni krtka
Tajenka Kluk z plakátu
Sčítání a odčítání do 7
Back To Top