Týdenní plán od 18. 11. do 22. 11. 2013

Český jazyk

 • Opakování vyj. slov po b, procvičování
 • Vyjmenovaná slova po l
 • Učebnice str. 37, 38
 • PS – dokončíme cvičení na VS po b.

Anglický jazyk

 • Pokyny – hands up/ down/ stand up

Matematika

 • Opakování násobilky
 • Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem
 • Učebnice str. 43, 44, 47

Prvouka

 • Jsme Evropané str. 14
 • PS str. 16, 17

Pracovní činnosti

 • Kašírování

Výtvarná výchova

 • Pohádková bytost

Hudební výchova

 • Poslech A. Mozart

Tělesná výchova

 • Přihrávky jednoruč, obouruč

Doplňující informace pro rodiče

20 listopadu třídní schůzka od 15, 30 do 17, 30 hod.

22. listopadu v 16 hodin pohádkový karneval.

Prosím, kontrolujte dětem hlavy. Děkuji.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top