Týdenní plán od 17.2. do 21.2.

Český jazyk

 • Vzory pro podstatná jména
 • Doplň. koncovek podst. jmen podle vzorů
 • Opis a přepis textů s doplň. y/i

Anglický jazyk

 • Do you like? Odpovědi

Matematika

 • Písemné násobení dvojciferným činitelem
 • Slovní úlohy se zápisem
 • Geo – rýsování kružnic a trojúhelníků
 • Osa úsečky

Vlastivěda

 • Pověsti
 • Slované, příchod Cyrila a Metoděje

Přírodověda

 • Louka – prac. listy, poznávání rostlin a živočichů

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Ilustrace k pověstem

Hudební výchova

 • Hudeb. nauka a nová píseň

Tělesná výchova

 • Bruslení – 18.2., ostatní závodivé hry a cv. na žebřinách

Doplňující informace pro rodiče

Vybraní žáci jedou 18.2. bruslit s p. Kulichovou – zaplaceno budou mít z tř. fondu za únor asi 40Kč, ostatní mají vyuč. podle rozvrhu.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top