Týdenní plán od 17. 2. do 21. 2. 2014

Český jazyk

 • Opakování vyjmenovaných slov
 • Slovesa
 • Učebnice str. 80 až 84

Anglický jazyk

 • Vazba THERE IS/ IT IS IN

Matematika

 • Pamětné odčítání trojciferných čísel
 • Učebnice str. 94
 • Kružnice str. 89, 90

Prvouka

 • Země, podmínky života na Zemi
 • Učebnice str. 31
 • PS str. 39

Pracovní činnosti

 • Ošetřování pokojových rostlin

Výtvarná výchova

 • Dokreslování poloviny obrázku

Hudební výchova

 • Tříčtvrťový takt – pohyb vpřed i vzad

Tělesná výchova

 • Driblování
 • Cvičení na žebřinách

Doplňující informace pro rodiče

Děti si přinesou do geometrie kružítko.

Do výtvarné výchovy budou potřebovat obrázek na dokreslení.

Do pracovní výchovy budou potřebovat malý hadřík.

V pondělí 24. 2. pojedeme do Krnova do knihovny. Na cestu vybírám 30 korun.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top