Týdenní plán od 17. 12. do 21. 12.

 • 4. A
 • 690× přečteno

Český jazyk

 • Slovní druhy – procvičování
 • Slovesa – opakování
 • Četba a poslech textů s vánoční tématikou

Český jazyk – sloh

 • Vánoční přání

Informatika

 • Metody a nástroje vyhledávání informací   

Matematika

 • Čísla větší než 10 000
 • Zápis, čtení, porovnávání, zaokrouhlování
 • Slovní úlohy – pracovní list

Vlastivěda

 • Orientace na mapě ČR

Přírodověda

 • Živočichové a jejich stavba těla

Pracovní činnosti

 • Práce na výstavku

Výtvarná výchova

 • Zimní krajina

Hudební výchova

 • Koledy s doprovodem
 • Poslech: J. J. Ryba – Česká mše vánoční

Tělesná výchova

 • Bruslení – Zimní stadion Krnov

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 19. 12. – bruslení. V pátek 21.12. – dárečky pro spolužáky. Od 22. 12. 2012 do 2. 1. 2013 – prázdniny.

Výuka od 3. ledna. PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOC A VŠE DOBRÉ V NOVÉM ROCE!

Taťána Hazuchová, tř. učitelka

Back To Top