Týdenní plán od 17. 11. do 21. 11. 2014

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po B – procvičování
 • Vyjmenovaná slova po L -řada, slova souznačná, uč. str. 43-47
 • Sloh: dopis
 • Psaní: slova, věty – opisování bez chyb, doplňování
 • Čtení: hlasité čtení, čtení s porozuměním, vyhledávání informací v textu, uč. str. 52-55

Anglický jazyk

 • Rozvíjení komunikačních dovedností

Matematika

 • Příklady se závorkami
 • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku
 • Slovní úlohy
 • Zaokrouhlování na desítky
 • G: polopřímky opačné a rovnoběžky
 • Uč. str. 37-41

Prvouka

 • Orientace v krajině. Uč. str. 18, PS str. 22

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí

Výtvarná výchova

 • Papírová koláž – pohádka

Hudební výchova

 • Nácvik písně Vánoční

Tělesná výchova

 • Šplh o tyči, ručkování
 • Kotoul vzad

Doplňující informace pro rodiče

 1. 19. 11. – konzultační třídní schůzka od 15.30 do 17.30.
PROCVIČUJ SI UČIVO
Jazyk český Angličtina Matematika Prvouka
Procvičování Hračky  Násobilka Světové strany
Písnička Pexeso  Násobilka na čas Kompas a buzola
Doplňuj Hračky   Sčítání Orientace v krajině
Doplňuj     Orientace
       
       
       
       
       

Pravidla českého pravopisu ZDE

Vyjmenovaná slova ZDE

Zlobidlo ZDE

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top