Týdenní plán od 17. 10. do 21. 10. 2022

Český jazyk

 • Druhy vět.
 • Procvičování řazení slov podle abecedy.
 • Uč. str. 26-29.

Čtení

 • Čtení vět, intonace na konci věty.
 • Recitace.
 • Uč. str. 26-30.

Psaní

 • Opisy a přepisy.
 • Číslice.
 • Písanka str. 14 a 15.

Matematika

 • Procvičování 9+, 8+, 11-, 12-.
 • Sčítání 7+.
 • Slovní úlohy.
 • Hmotnost, jednotky hmotnosti.
 • G: Bod, osová souměrnost.
 • PS str. 32-39

Prvouka

 • Plánek – orientace.
 • Savci v lese.
 • Uč. str. 14-17, PS str. 14-15.

Pracovní vyučování

 • Stavebnice.

Výtvarná výchova

 • Barvy podzimu – žalud (papírová mozaika), dokončení.

Hudební výchova

 • Opakování písní s doprovodem na rytmické nástroje.
 •  Hra na tělo.
 • Taktování.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.
 • Projek Trenéři do škol – tanec.

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím kontrolujte dětem pouzdra (ostrouhané tužky a pastelky, funkční fix).
 • V aktovce denně připravené pravítko, malá a velká fólie, tabulka.
 • Denně procvičte alespoň pár příkladů ústně.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český Matematika Prvouka
Věta oznamovací Počítej Houby
Věta tázací Procvičuj 8 +, 12 –  Stromy a keře
Cirkus Opakuj geometrická tělesa Podzim v lese
Určuj druhy vět Spojovačka 8+ Podzim – video
Odčítání  12-
Odčítání od 12
Back To Top