Týdenní plán od 17. 1. do 21. 1.

Český jazyk

 • Shoda podmětu s přísudkem
 • Mluvnické kategorie u podstatných jmen

Český jazyk – sloh

 • Telefonický rozhovor
 • Slohová práce – vypravování

Anglický jazyk

 • My school

Matematika

 • Desetinná čísla
 • Dělení 2. cif. dělitelem
 • Ge: jednotky obsahu, shodné úsečky

Vlastivěda

 • Světadíly a oceány
 • Evropa

Přírodověda

 • Polární pásy
 • Zoologické a botanické zahrady

Pracovní činnosti

 • Výroba maňáska

Výtvarná výchova

 • Dekorativní řešení plochy

Hudební výchova

 • Doprovod písní
 • Nácvik písně – Stará archa

Tělesná výchova

 • Rytmická a kondiční cvičení
 • Pohybové hry

Informatika

        Základy formátování

Doplňující informace pro rodiče

Přinést 150,- Kč na ZAV. V pátek bruslení.

Back To Top