Týdenní plán od 16. 9. do 20. 9. 2013

 • 5. A
 • 921× přečteno

Český jazyk

 • Stavba slova, odvozování
 • Vyjmenovaná slova – procvičování
 • Text zpaměti
 • Rozbor literárního díla

Český jazyk – sloh

 • Popis předmětu – Moje aktovka

 

Matematika

 • Pamětné i písemné násobení a dělení
 • Jednotky délky
 • Trojúhelníková nerovnost

Vlastivěda

 • Reformy Marie Terezie a Josefa II.

Přírodověda

 • Třídění organismů
 • Přírodovědná vycházka

Informatika

 • Příloha emailu
 • Soubor, složka
 • Psaní ZAV všemi deseti

Pracovní činnosti

 • Zhotovení výrobku z papíru dle výběru /taštička, had …/

Výtvarná výchova

 • Dokončení práce
 • Strom pohádek

Hudební výchova

 • Hudební hra Otázka x odpověď
 • Kánon
 • Poslech hud. ukázky

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky
 • Přehazovaná – zdokonalování hodu a chytání míče, přesnost nahrávek

Doplňující informace pro rodiče

Taťána Hazuchová, tř. uč.

Back To Top