Týdenní plán od 16. 6. do 20. 6.

Český jazyk

 • Opakování učiva
 • Věta jednoduchá a souvětí

Anglický jazyk

 • Opakování učiva

Matematika

 • Opakování učiva
 • Násobení dvojcif. a trojcif. čísel jednocif.

Prvouka

 • Rozmanitost života v přírodě

Pracovní činnosti

 • Práce s přírodninami

Výtvarná výchova

 • Vycházka – tráva /tužka/

Hudební výchova

 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Pobyt venku – přírodní překážky
 • Běh na 60m

V pátek 19. 6. vycházka – informace na El-ce.

 20. 6. odevzdáváme učebnice.

Back To Top