Týdenní plán od 16. 6. do 20. 6. 2014

Český jazyk

  • Věta jednoduchá a souvětí

Anglický jazyk

  • Opakování učiva

Matematika

  • Násobení dvojciferných a trojciferných čísel

Prvouka

  • Zkoumáme přírodu, globální problémy

Pracovní činnosti

  • Úklid ve třídě

Výtvarná výchova

  • Vycházka

Hudební výchova

  • Opakování písní i s doprovodem

Tělesná výchova

  • Běh přes přírodní překážky

Doplňující informace pro rodiče

19 6. 2014 jdeme na vycházku do přírody, budeme opékat, děti si vezmou párek, chleba, pití. Bližší informace na El -ce.

20. 6. budeme odevzdávat učebnice, proto si je dejte do pořádku.

Vybírám 227 Kč na učebnici a pracovní sešit do angličtiny do 4. třídy.

Vybírám 25 Kč na fotku.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top