Týdenní plán od 16. 4. do 20. 4. 2012

Český jazyk

 • Souvětí, spojovací výrazy.
 • Koncovky podstatných jmen.
 • Vyjmenovaná slova.

Český jazyk – sloh

 • Stylizace a kompozice dopisu.

Anglický jazyk

 • Lekce 23.
 • Danův den.
 • Otázky  – When do you…?

Matematika

 • Zlomky – polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetin, setina.
 • Slovní úlohy.
 • Geometrie: rýsování rovnoběžníků, obdélník a čtverec.

Vlastivěda

 • Vesnice a města ve středověku.
 • Jan Hus.

Přírodověda

 • Ekosystém u lidských obydlí.

Pracovní činnosti

 • Dárek pro maminku.

Výtvarná výchova

 • Řešení plošné kompozice s uplatněním kontrastu, tvaru a barev.

Hudební výchova

 • Předehra, mezihra, dohra.

Tělesná výchova

 • Přihrávky a střelba.

Doplňující informace pro rodiče

 • Doplnit do kufříků – lepidlo, černý fix, nůžky.
 • Někteří žáci nemají donesen po velikonočních prázdninách cvičební úbor.
 • Překontrolujte pomůcky do geometrie.
 • Známky a informace naleznete na Moje EL-KA.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top