Týdenní plán od 16. 2. do 20. 2. 2015

 

Český jazyk

 • Procvičování tvrdých a měkkých souhlásek, slabikotvorné r,l.

Čtení

 • Čtení s porozuměním.

Psaní

 • Přepis a opis v písance.

Matematika

 • Procvičování počítání do 100 bez přechodu 10, slovní úlohy.

Prvouka

 • Náš svět.

Pracovní vyučování

 • Skládání a stříhání papíru.

Výtvarná výchova

 • Roční období.

Hudební výchova

 • Opakování písní.

Tělesná výchova

 • Pohybové a sportovní hry, lyžařský kurz.

Doplňující informace pro rodiče

 • Lyžák – instrukce dostaly děti minulý týden na lístečku.
 • Děti, které budou lyžovat budou mít procvičování na ELCE.
 • Vybíráme fond leden a únor.

                                                                                                                                                  Jana Vyležíková, třídní učitelka

 

Back To Top