Týdenní plán od 16. 11. do 20. 11. 2020

Český jazyk

 • Slovesný způsob
 • Určování mluvnických kategorií u sloves

Anglický jazyk

 • Podle EduPage

Matematika

 • Převody jednotek
 • Zlomky
 • Písemné dělení

Vlastivěda

 • Vznik Českolslovenska

Přírodověda

 • Projekt k vesmíru
 • Měsíc

Informatika

 • Psaní Zav, práce na počítači

Pracovní činnosti

 • Pomoc v domácnosti, práce s elektrickými spotřebiči

Výtvarná výchova

 • Antistresové omalovánky

Hudební výchova

 • Poslech oblíbených skladeb

Tělesná výchova

 • Pobyt v přírodě, posilovací cvičení

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek 19. 11. vyzvednout prac. sešity u vchodu školy.

17. 11. Státní svátek

18. 11. od 8 hodin výuka přes teams.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Jazyk český  Matematika  Přírodověda  Hudební výchova
Slovesa  Zlomky  Vesmír  A vy páni muzikanti
Back To Top