Týdenní plán od 16. 1. do 20. 1. 2023

Český jazyk

 • Podstatná jména – mluvnické kategorie
 • Vzory podstatných jmen rodu středního

Český jazyk – sloh

 • Popis podle obrázkové osnovy

Matematika

 • Pamětné i písemné sčítání a odčítání čísel nad 10 000
 • G: rovnoběžky, kolmice, obdélník a čtverec

Vlastivěda

 • Náš region
 • Místní krajina, místní mapa – poloha, přírodní tvárnost

Přírodověda

 • Ekosystém les

Informatika

 • Metody a nástroje vyhledávání informací

Pracovní činnosti

 • Příprava pohoštění pro spolužáky

Výtvarná výchova

 • Zachycení děje ve vztahu ke skutečnosti

Hudební výchova

 • Hudební nástroje

Tělesná výchova

 • Roznožka
 • Stoj na rukou
 • Přihrávky, pohyb s míčem, střelba na koš

Doplňující informace pro rodiče

 • Pondělí 16.1. – test Vl.
 • Kontrola sešitů Vl a Př (Vl – středa 18. 1. a Př pátek 20. 1. ).

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Vzory rodu středního 1, vzory 2, vzor město, vzor moře,

Písemné +, – nad 10 000, pamětné +, – nad 10 000, písemné násobení, písemné dělení,

Les 1, les – stromy,

Mapa 1, mapa 2, mapa 3, poznávačka 1, poznávačka 2,

 

Back To Top