Týdenní plán od 15. do 19. listopadu 2010

Český jazyk

 • Uč. str. 39-42
 • krátké a dlouhé samohlásky (u, ú, ů)

Čtení

 • Uč. str. 42-44
 • čtení s porozuměním
 • čteního cizího textu

Psaní

 • písanka str. 21-22
 • velká písmena

Matematika

 • PS str. 4-8
 • orientace na číselné ose 0-100
 • čtení čísel 0-100
 • rozklad čísel na desítky a jednotky
 • porovnávání čísel
 • procvičování geometrických tvarů a těles, druhy čar

Prvouka

 • Uč. str. 24-25, PS str. 26
 • rodina, rodinné vztahy

Pracovní vyučování

 • státní svátek

Výtvarná výchova

 • řešení plochy s využitím různých prvků

Hudební výchova

 • rytmický kánon

Tělesná výchova

 • pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu je státní svátek.
 • Čtení pro kamarády – pondělí Kristýnka, úterý Toník, čtvrtek Patrik, pátek Anuška.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top