Týdenní plán od 15. 5. do 19. 5. 2023

Český jazyk

 • Shoda  přísudku s podmětem;
 • Procvičování – koncovky podstatných jmen, slovní druhy, VS
 • Četba ukázek, vyhledávání, rozbor; dramatizace

Český jazyk – sloh

 • Popis pracovního postupu

Matematika

 • Procvičování učiva zlomky, sčítání zlomků se stejným jmenovatele
 • G: obsah čtverce a obdélníku

Vlastivěda

 • Rudolf II., bitva na Bílé hoře, 30 -letá válka

Přírodověda

 • Ekosystém rybník

Informatika

 • Další metody a nástroje vyhledávání informací
 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí, zjišťování stability těles různé výšky

Výtvarná výchova

 • Využití principů dekorativní tvorby v bytovém prostředí

Hudební výchova

 • Různé hudební styly a žánry

Tělesná výchova

 • Atletika

Doplňující informace pro rodiče

 • Úterý 16. 5. – focení tříd.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Podmět rodu mužského, podmět rodu mužského 2, VS, druhy podmětu, slovní druhy,

Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem, obsah čtverce, obsah obdélníku,

Počátky vlády Habsburků, povstání proti Habsburkům,

BZ: Evropské vlajky, vlajky světa, značky, živočichové, živočichové 2, houby x živočichové, rostliny, morseovka,

první pomoc 1, první pomoc 2, první pomoc 3, první pomoc 4,

Back To Top