Týdenní plán od 15. 5. do 19. 5. 2023

Čtení

 • Vyvození čtení slabik DI, TI, NI
 • Seznámení s písmeny W,X,Q

Psaní

 • Psaní velkých písmen: J, N, M, U

Matematika

 • Počítání do 20
 • Rozklad
 • Práce s osou
 • Matem. řetězce
 • Pyramidy

Prvouka

 • Domov: mapa ČR
 • St. symboly
 • Město x vesnice

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí bychom se měli fotit na třídní fotografii. Bohužel má být deštivo, možná dojde ke změně. Upřesním večer!
 2. Připomínám výběr peněz na závěrečný šk. výlet 9. 6. (600,- ) – viz předchozí týdenní plány.
 3. Ve středu 24. 5. v 15:30 proběhne v naší třídě krátké vystoupení pro rodiče, taková rekapitulace celého roku. Všechny rodiče srdečně zveme!!!

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Slabiky di, ti, ni Matem. řetězce Město – video
Čtení slov podle obrázků Další matem. řetězce Naše země – video
Čtení s porozuměním Puzzle – do 20

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top