Týdenní plán od 15. 5. do 19. 5. 2023

Český jazyk

 • Fixace vyjmenovaných slov.
 • Slovní druhy (podstatná jména, přídavná jména, zájmena).
 • Čtení: práce s textem prózy.

Anglický jazyk

 • Describing people’s things.

Matematika

 • Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem.
 • Písemné násobení jednociferným číslem.
 • G: konstrukce trojúhelníku.

Prvouka

 • Chráníme přírodu.
 • Lidský vývoj.

Pracovní činnosti

 • Zhotovení jednoduchého ozdobného předmětu s využitím některých technik zpracování.

Výtvarná výchova

 • Tráva (její růst, smyslové prožívání, chuť, tvar, barva, život v trávě).

Hudební výchova

 • Polkový krok, notová osnova.

Tělesná výchova

 • Posilování horních končetin, obratnost – hrazda (shyb stojmo, přešvih, svis v podkolení).

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý 16. 5. se fotíme na třídní foto.
 2. Prosím o kontrolu věcí do školy, hlavně pouzdra (do geometrie ostrouhané tužky a pravítka).
 3. Dohlédněte, aby děti každý den četly.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO ZÁBAVNĚ
Jazyk český Matematika Prvouka Angličtina
Přídavná jména Dělení se zbytkem Savci Food
Slovní druhy Násobení a dělení 100 Živočichové kvíz Food
Známkované diktáty Násobení mimo obor násobilky Třídíme živočichy Sloveso to be
Předpony věty Online násobení a dělení Živočichové Sloveso to be
Vyjmenovaná slova Slovní úlohy Savci Numbers
Prezentace VS po Z Pamětné + a – do 1000 Savci potrava Clothes
Trenažér VS po Z Test na násobilku
Trenažér VS po V Násobení a dělení
Back To Top