Týdenní plán od 15. 4. do 19. 4. 2024

Čtení

 • Popis činnosti hláska a písmeno Ď, Ť, Ň, ď, ť, ň
 • Čtení s porozuměním
 • Plynulé vázání slov
 • Slabikář str. 42 – 45

Psaní

 • Procvičování psaní h
 • Nácvik psaní b
 • Písanka str. 30 – 35

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20
 • Rozklad čísel
 • PS str. 29 – 35

Prvouka

 • Čas – dny v týdnu, měsíce, jarní období

Pracovní vyučování

 • Den Země – třídění odpadu

Výtvarná výchova

 • Den Země

Hudební výchova

 • Nota celá a půlová

Tělesná výchova

 • Manipulace s míčem
 • Trenéři – házená
čtení matematika prvouka
doplň písmenko sčítání do 20 – pyramidy roční období
čteme podle obrázků odčítání do 20 dny v týdnu
čtení s porozuměním matematické řetězce roční období – přetahuj
Back To Top