Týdenní plán od 15. 4. do 19. 4. 2013

Český jazyk

 • Slabiky vě, mě
 • Diktát Štěně

Čtení

 • Hodnocení činnů pohádkových hrdinů
 • Čítanka str. 124 až 128

Psaní

 • Písanka str. 24

Matematika

 • Dělení 2
 • Procvičování násobení 2
 • Měření na cm a mm.
 • PS str. 18, 19

Prvouka

 • Hospodářská zvířata
 • Učebnice str. 51 až 53
 • PS str. 60

Pracovní vyučování

 • Čapí hnízdo

Výtvarná výchova

 • Čapí hnízdo

Hudební výchova

 • Výrazové prostředky v hudbě

Tělesná výchova

 • Cvičení s lanem, přetlaky ve dvojicích

Doplňující informace pro rodiče

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top