Týdenní plán od 15. 2. do 19. 2. 2016

Český jazyk

 • Opakování a procvičování tvrdých, měkkých a obojetných souhlásek
 • Slabikotvorné – l, r
 • Podstatná jména, vlastní jména osob a zvířat

Čtení

 • Čtení v Čítance – plynulé čtení s interpunkcí

Psaní

 • Opis, přepis, psaní v Písance
 • Diktát slov a vět

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku
 • Slovní úlohy, příklady se závorkami, porovnávání čísel
 • Jednotky pro měření času
 • G – délka úsečky

Prvouka

 • Orientace v čase – kalendářní rok, denní režim
 • Minulost, současnost a budoucnost

Pracovní vyučování

 • Skládání, stříhání a lepení papíru

Výtvarná výchova

 • Téma –  roční období (charakteristika)

Hudební výchova

 • Opakování známých písní

Tělesná výchova

 • Bruslení, rychlý běh, skok daleký

Doplňující informace pro rodiče

 1. Pondělí 15. 2. – návštěva mobilního planetária (vybírám 70,- Kč). Většina má zaplaceno.
 2. Čtvrtek 18. 2. – další lekce bruslení
 3. Prosím o obalení pracovních sešitů, ale hlavně knih, ať se vyhnete platbě za poškození!
 4. Připomínám taky platbu za lyžařský kurz

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva:

MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK PRVOUKA
Rozlož a vypočítej Slabikotvorné – l, r Orientace v čase
Sčítej do 100 Podstatná jména Procvičuj si!
Závorky Shrnutí učiva Čtenářský úkol

 

Text

Back To Top