Týdenní plán od 15. 12. do 19. 12. 2014

Český jazyk

 • Tvrdé slabiky TY,NY, TÝ, NÝ

Čtení

 • Čtení a poslech zimních a vánočních příběhů (čteme plynule, bez chyb, se správnou délkou)

Psaní

 • Přepis, opis (Písanka), diktát slov a vět (opět z učebnice)

Matematika

 • Numerace do 100(sčít., odčít. porovnávání, slovní úlohy, osa, počítání s penězi) M – G: bod, úsečka (konstrukce úsečky dané délky v cm)

Prvouka

 • Opakování Domov, Naše vlast (TEST: otázky viz. pracovní sešit str. 34,35), Vánoce

Pracovní vyučování

 • nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Vánoční strom

Hudební výchova

 • Zpěv koled (Pásli ovce Valaši, Rychle bratři, Dej Bůh štěstí…, hra koled na flétnu

Tělesná výchova

 • Pohybové a míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Připomínám dárek pro kamaráda – viz. ELKA.
 2. Středa – Opava, zdobení vánočních baněk: 30,- Kč.
 3. V pátek – třídní besídka (poslech koled, připomenutí tradic Vánoc, předávání dárků, ochutnávka cukroví).
 4. Lyžák – letáky i přihlášky dostaly děti, prosím zájemce o vyplnění.

Odkazy k procvičování

Matematika Český jazyk
 Numerace do 100          Další Tvrdé slabiky

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top