Týdenní plán od 15. 1 do 19. 1. 2024

Český jazyk

 • Podstatná jména rodu ženského.
 • Text – přednes zpaměti.

Sloh

 • Úprava textu.

Matematika

 • Sčítání a odčítání v daném oboru – pamětné i písemné.
 • Slovní úlohy.
 • G – kolmice, rovnoběžky.

Informatika

 • Práce v powerpoint.

Vlastivěda

 • Nejstarší osídlení naší vlasti.

Přírodověda

 • Ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci.

Pracovní činnosti

 • Stavby z papírových krabic.

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející ze skutečnosti.

Hudební výchova

 • Nácvik písně s pohybem.
 • Poslechové činnosti.

Tělesná výchova

 • Tance.
 • Pohybové hry.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím, zkontrolujte pouzdra, dětem chybí fixy na tabulku.
 2. Důležité je pravidelné čtení a procvičování učiva v plánu (čekají nás pololetní práce).

Regína Hajná, třídní učitelka

Český jazyk Matematika Přírodověda Vlastivěda
Vzory rod ženský Trenažer na násobilku Dělení živočichů Krajská města
Rod ženský Čísla nad 10 000 Obratlovci Starší doba kamenná
Pravopisný trenažér Počítání do 100 000 Obratlovci a bezobratlí Kvíz
Rod střední Násobení 10, 100, Ryby Mladší doba kamenná
Online cvičení –  r. střední Sčítání a odčítání nad 10 000 Obojživelníci Opakujeme
Procvičuj VS Gkvíz Plazi
Informatika Únikovka Ptáci
Základy programování Zaokrouhlování
Šipkovaná
Angry birds
Back To Top