Týdenní plán od 14. do 18. června 2010

Čtení

 • čítanka str. 48-53
 • dramatizace pohádky – příprava na besídku
 • čtení s přednesem

Psaní

 • opis, přepis
 • vyhledávání chyb v textu

Matematika

 • vyvození odčítání s přechodem přes desítku
 • procvičování sčítání s přechodem přes desítku
 • početní řetězce, matematické hry

Prvouka

 • PS str. 52-53
 • dopravní prostředky
 • příroda v létě

Pracovní vyučování

 • stříhání, lepení – pozvánka na besídku

Výtvarná výchova

 • kresba – zážitek z výletu

Hudební výchova

 • opakování písniček na besídku

Tělesná výchova

 • skok z místa
 • soutěže družstev zaměřené na obratnost
 • přehazovaná

Doplňující informace pro rodiče

 • Plánovaná besídka se uskuteční  v pátek 18. června v 15:30 ve třídě 1.A. Děti ve svém programu předvedou, co se během první třídy naučily. Pohoštění pro děti i dospělé je zajištěno. Uvítala bych pomoc při nafocení této akce.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top