Týdenní plán od 14. do 18. března 2011

Český jazyk

 • Uč. str. 83
 • Slovní druhy – procvičování
 • Psaní velkých písmen
 • Měkké a tvrdé souhlásky – procvičování

Čtení

 • Uč. str. 84-89
 • Plynulé čtení s přednesem
 • Čtení textů bez přípravy

Psaní

 • Písanka str. 15, 16
 • Opis – přirovnání
 • Procvičování písmenka J
 • Správné pořadí vět

Matematika

 • PS str. 16-17
 • Sčítání a odčítání do 100
 • Násobení 2
 • Slovní úlohy
 • Měření a rýsování úseček

Prvouka

 • Uč. str. 46, PS str. 58
 • Jaro, jarní měsíce
 • Procvičování poznávání hodin

Pracovní vyučování

 • Práce s drobným materiálem

Výtvarná výchova

 • Výrobky ze špejlí

Hudební výchova

 • Doprovod k písním na Orfovy nástroje

Tělesná výchova

 • Posilování svalů, manipulace s plnými míči

Doplňující informace pro rodiče

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

 

 

 

Back To Top