Týdenní plán od 14. 5. do 18. 5.

Čtení

 • Čtení neznámého textu
 • Sl. str. 110 – 113

Psaní

 • Přepis
 • Písanka str. 21 – 24

Matematika

 • Metr
 • Měření metrem ve třídě
 • PS str. 18 – 20

Prvouka

 • Měření času
 • Papírové hodiny

 

Pracovní vyučování

 • Ošetřujeme pokojové rostliny
 • Obkreslování podle šablony

Výtvarná výchova

 • Práce s ilustrací

Hudební výchova

 • Hra na orffovy nástroje
 • Pantomima

Tělesná výchova

 • Běh na čas
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

Prosím o dokoupení lepidel.

Na úterý přinést papírové hodiny.

V pondělí přinést metr na měření  – dva, tři nebo pět metrů – zatahovací.

Back To Top