Týdenní plán od 14. 3. do 18. 3.

Český jazyk

 • Koncovky podstatných jmen
 • Přídavná jména tvrdá, měkká

Český jazyk – sloh

 • Vyplňování tiskopisů
 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Opakování učiva
 • My free time

Matematika

 • Aritmetický průměr
 • Zlomky
 • Ge: porovnávání úhlů a osa úhlu

Vlastivěda

 • Německo
 • Rakousko

Přírodověda

 • Trávicí soustava
 • Vylučovací soustava

Pracovní činnosti

 • Návrh na linoryt

Výtvarná výchova

 • Dokončení výkresů k výzdobě chodby – Pravěk

Hudební výchova

 • M. P. Musorgskij

Tělesná výchova

 • Gymnastika
 • Bruslení

Informatika

      Práce s textem a obrázkem

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu pojedeme bruslit, děti musí mít rukavice, 20,-Kč na stadion a 24,-Kč na autobus.

                              Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top