Týdenní plán od 14. 11. do 18. 11. 2022

Český jazyk

 • Slovní druhy
 • Předložky s, z
 • Slovesa
 • Dramatizace

Český jazyk – sloh

 • Odpadá (st. svátek)

Matematika

 • Dělení pamětné a písemné
 • Zlomky
 • Slovní úlohy

Vlastivěda

 • 1. československá republika

Přírodověda

 • Měsíc
 • Vesmír – prezentace ve skupinách

Informatika

 • Práce s textem

Pracovní činnosti

 • Vánoční dekorace

Výtvarná výchova

 • Státní svátek

Hudební výchova

 • Ředitelské volno

Tělesná výchova

 • Ucelená sestava cviků
 • Šplh

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve čtvrtek 17. 11. je státní svátek a 18. 11. mají žáci ředitelské volno.
 2. Sledujte zprávy na Edupage.

 

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top