Týdenní plán od 14. 11. do 18. 11. 2022

Čtení

 • Procvičování probraného učiva Živé abecedy
 • Čtení slabik, slov a vět
 • Skládání z písmen

Psaní

 • Opakování uvolňovacích cviků
 • Písanka č. 1

Matematika

 • Počítání s 0 do 5
 • Počítání s penězi

Prvouka

 • Rodina
 • Domov

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 16. 11. bude dětem v rámci vyučování ve spolupráci s žáky ze 4. B slavnostně předám Slabikář.
 2. Ve čtvrtek 17. 11. je státní svátek.
 3. V pátek 18. 11. – ředitelské volno.
 4. Následující týden 21. 11. od 15 h se budou nejen v naší třídě konat Adventní dílny, kde si budete moci společně s dětmi vyrobit domů adventní věneček. Všechen materiál bude připraven k zakoupení přímo na místě včetně malého pohoštění.  Součástí akce je také prodej vánoční hvězdy pro Tomáše!  Srdečně zveme!!!!!
 5. Ve čtvrtek 24. 11. od 15:30 se budou konat konzultační třídní schůzky – prospěch, chování, pomůcky……

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Přiřaď slabiku k obrázku Počítání s 0 do 5 (sčítání) Život v rodině
Skládání slov z písmen  Počítání s 0 do 5 (odčítání) Rodokmen
Čtení vět – procvičuj Procvičování probraného učiva Moje rodina – video 

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top