Týdenní plán od 14. 11. do 18. 11. 2022

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po p, s

Český jazyk – sloh

 • Popis podle obrázku

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Zaokrouhlování čísel do 10 000
 • Sčítání a odčítání čísel zpaměti

Vlastivěda

 • Podnebí
 • Slepá mapa ČR

Přírodověda

 • Houby

Informatika

 • Nevyučuje se

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Příprava na advent

Hudební výchova

 • Písničky k vánočnímu rozsvícení stromu

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

15. 11. plavání, výuka dvě hodiny – M, JČ

17. 11. STÁTNÍ SVÁTEK

18. 11. ředitelské volno

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Vlastivěda –  17. listopad,

Přírodověda – opakuj, vyzkoušej

M – počítání do 10 000

Jazyk český – vyjmen. slova po s, vyjmen. slova po p,

Back To Top