Týdenní plán od 14. 1. do 18. 1. 2013

Český jazyk

 • Měkké souhlásky či, ři
 • Spojky slov a, i, nebo, ani
 • Učebnice str. 60, 61
 • Diktát str. 57

Čtení

 • Orientujeme se v pohádkách
 • Herec, jeviště, divadlo
 • Čítanka str. 70 až 73

Psaní

 • Písanka str. 4, 5

Matematika

 • PS str. 17, 18, 20
 • Opakujte sčítání a odčítání do 20 s přechodem
 • G: rýsování úsečky

Prvouka

 • Vnitřní orgány, kostra, smysly
 • Pracovní listy

Pracovní vyučování

 • Přední steh
 • Obšivací steh

Výtvarná výchova

 • Poznávání tvarů a funkcí lidských výtvorů
 • Portrét – dokončení práce

Hudební výchova

 • Doprovody na Orfovy nástroje

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

V úterý jedeme plavat. Děti si vezmou matematiku a pouzdro.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top