Týdenní plán od 14. 1. do 18. 1.

 

Český jazyk

 • Pololetní písemná práce
 • Vyjmenovaná slova po m
 • Určování podstatných jmen – pádové otázky
 • Čtení podle zadání
 • Psaní podle písanky – opis a přepis

Anglický jazyk

 • Nová slovní zásoba – míč, kolo, loď, letadlo

Matematika

 • Pololetní písemná práce
 • Pamětné sčítání a odčítání do tisíce
 • Zaokrouhlování trojciferných čísel
 • Geo – písemné opakování

Prvouka

 • Výrobky, svět v pohybu
 • Evropa – zážitky dětí z pobytu v zahraničí

Pracovní činnosti

 • Vyšívání na papír – jehla s větším ouškem, bavlnka

Výtvarná výchova

 • Zimní sporty – postava

Hudební výchova

 • Prověřování znalosti písníček
 • Písnička Až já pojedu …

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik- 15.1.

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 15.1. předposlední plavání – odjezd 7.25hod., nezapomeňte na zálohy k výletu a 70 Kč na kino.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top