Týdenní plán od 13. 5. do 17. 5. 2024

Český jazyk

 • Slovesa – osoba, číslo, čas
 • Infinitiv, zvratná slovesa
 • Procvičování VS
 • Doplňování i, í/y, ý po obojetných souhláskách
 • str. 98-101
 • Písanka str. 22-23
 • Čtení – nabídka knih (referáty)

Anglický jazyk

 • Protiklady (učebnice: str. 50, prac. sešit: str. 65)
 • Popis osob (učebnice: str. 51, prac. sešit: 66)

Matematika

 • Pamětné sčítání a odčítání do 1 000
 • Opakování dělení se zbytkem
 • Procvičování – str. 40-43
 • G – trojúhelník str. 43-44

Prvouka

 • Člověk – vnitřní ústrojí – kostra
 • Člověk – vnitřní ústrojí – orgány
 • str. 63

Pracovní činnosti

 • Zhotovení jednoduchého ozdobného předmětu s využitím některých technik zpracování

Výtvarná výchova

 • Poznávání a zachycování podoby přírody

Hudební výchova

 • Notový záznam – test

Tělesná výchova

 • Dribling, střelba na koš

Doplňující informace pro rodiče

Prosím dohlédněte, aby děti pravidelně četly svou vlastní knihu.

Kontrolujte dětem pomůcky do vyučování, stále někomu něco chybí (pravítko, kružítko, lepidlo, nůžky atd.)

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Jiné
Slovesa – čas Násob, děl mimo obor MN Kostra Hudeb. teorie
Slovesa – osoba, číslo Přiřaď správně Přiřaď 
Vyber sloveso Počítej Svaly AJ ‚s x ‚s got 
Flinstounovi Dělení se zbytkem Vnitřní ústrojí
VS – mix Přiřaď orgán

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top