Týdenní plán od 13. 5. do 17. 5. 2013

Český jazyk

 • Párové souhlásky v – f
 • Opakování učiva

Čtení

 • Ilustrátoři dětských knih
 • Čítanka str. 18 až 22

Psaní

 • Písanka str. 30

Matematika

 • Násobky 4
 • Násobení 4
 • Opakování spojů násobení a dělení 2 a 3.
 • Procvičujte na fólii
 • PS str. 27

Prvouka

 • Opakování učiva o hospodářských zvířatech.

Pracovní vyučování

 • Přírodní společenství

Výtvarná výchova

 • Přírodní společenství

Hudební výchova

 • Pantomima
 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Rychlý běh ve dvojicích s opakovaným překonáváním překážky

Doplňující informace pro rodiče

V úterý spíme ve škole. Informace děti dostanou na lístečku a uvede je i na El -ce.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top