Týdenní plán od 13. 5. do 17. 5.

Český jazyk

 • Opakování učiva druhého ročníku
 • Výčet slovních druhů
 • Opakování podstatných jmen a sloves
 • Vyvození předložek

Čtení

 • Čtení s porozuměním (tiché i hlasité)
 • Vyhledávání informací z textu

Psaní

 • Opis, přepis textů s doplňováním

Matematika

 • Počítání do 100 – procvičování
 • Opakování násobení a dělení 2, 3
 • Vyvození násobilky 4
 • Geometrie: přímka, úsečka, bod, geometrické tvary a tělesa

Prvouka

 • Léto

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím o kontrolu pomůcek – nůžky, fixy na tabulku, lepidla…
 2. Pokud bude příznivé počasí, v tělocviku půjdeme cvičit ven.
 3. Ve středu 29. 5. se koná akce ZSMA Mount Everest – všechny srdečně zveme!
 4. Ve čtvrtek 13. 6. jedeme na závěrečný školní výlet do Skalka family parku v Ostravě.

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Uspořádání slovních druhů Broučci – násobky 4 Léto
Rozřazovačka – podstatná jména, slovesa, předložky

Doplňovačka předložek do vět

Pořadí násobků 4

Názorná násobilka 4

Pohádka o pozdním jaru
Back To Top